منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۶ کندهار
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه لات تکمیلی پروژه ترمیم و بازسازی حرم سرای کندهار

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه لات تکمیلی پروژه ترمیم و بازسازی حرم سرای کندهار        دارای کود شماره MUDL/1399/W-314 را به شرکت ساختمانی و سرکسازی وست یونین دارای جواز نمبر D-۰۵-۶۰ و آدرس سرک ۶ پارک، تیل فروشی، مرکز تخار – تالقان، تخار به قیمت مجموعی مبلغ ۳,۸۴۳,۷۰۰.۰۰ ( سه میلیون . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۱۸ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب در آمریت حوزه تعلیمی ۱۲در لیسه خواخوزی ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب در آمریت حوزه تعلیمی ۱۲ . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶ - ۱۵:۸

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار های استنادی و دیوار های احاطه پارک سرخکان ولایت لغمان فاز دوم

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار دیوار های استنادی و دیوار های احاطه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۱:۱۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختن یک کلینینک نسایی ولادی و اتاق انتظارخانه برای زنان در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار و محلقات آن

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه ساختن یک کلینینک نسایی ولادی و اتاق . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۸:۳۵

اعمار مکتب ۶ صنفی مدرسه دینی ابوبکر صدیق ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-092

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار مکتب ۶ صنفی مدرسه دینی ابوبکر صدیق ولسوالی ینگی قلعه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۴:۴۹

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مسجد 400 نفری حسین خیل شهر پلخمری ولایت بغلان

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر مسجد 400 نفری حسین خیل شهر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹:۵۶

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب ۱۲ صنفی جاشتک علیا ولسوالی ماه می ولایت بدخشان و ملحقات آن

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار مکتب ۱۲ صنفی جاشتک علیا ولسوالی ماه . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۴۰

اعمار تعمیر کلنیک (CHC) مرکز خالداری اوریاخیل ولسوالی پغمان ولایت کابل            

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-216

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر کلنیک (CHC) مرکز خالداری اوریاخیل ولسوالی . . .

RecentShow all

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۳۶ کندهار
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه لات تکمیلی پروژه ترمیم و بازسازی حرم سرای کندهار

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه لات تکمیلی پروژه ترمیم و بازسازی حرم . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۱۸ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب در آمریت حوزه تعلیمی ۱۲در لیسه خواخوزی ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب در آمریت حوزه تعلیمی ۱۲ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۱:۴ ارزگان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی علی سراب ولسوالی چوره ولایت ارزگان و ملحقات آن

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی علی سراب ولسوالی . . .