ښار جوړولو چارو معينيت

د ښار جوړولو چارو معينيت په تشکيلاتي جوړښت کې د اتو رياستونو په درلودلو سره د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په چوکاټ کې فعاليت کوي. د دې معينيت تر چتر لاندې موجود رياستونه لاندې دندې او مسووليتونه لري: 

د ښاري مديريت د معلوماتو سيسټم رياست (UMIS): د ښاري او ودانيزو پروژو انلاين مديريت، د ښاري سکتور ادارو تر منځ د همغږۍ غښتلتيا، په يو واحد سيسټم کې د پروګرامونو او چارو د پرمختګ په اړه د معلوماتو ثبتول، همکارو ادارو او خلکو ته د پروژو د تطبيق څرنګوالي په اړه د معلوماتو وړاندې کول، د پروژو او برنامو په تطبيق کې د شفافيت تامينول او د اتو زونونو د سيمه‌ييزو پلانونو طرحه، ترتيب او پراختيا د دې رياست مهم مسووليتونه دي. 

د سيمه‌ييزو پلانونو د پراختيا او طرحې رياست: د ټولو ولايتونو د سيمه‌ييزو انکشافي پلانونو جوړولو او ترتيبول، د نهايي پلانونو د جوړښت او تطبيق لپاره د پاليسيو، ستراتيژيو، قوانينو او مقرراتو برابرول او د برنامو او پلانونو د انسجام په هدف يې اړوند ارګانونو ته سپارل، د تحقيقاتو، مطالعاتو او پلانونو څخه د سمې ګټې اخېستنې په برخه کې د انسجام او همغږۍ لپاره د يو ميکانيزم رامنځته کول د دې رياست له عمده دندو څخه دي.

د ښاري چارچوب پراختيا او د ښاري زون‌بندۍ رياست: د ښاري پلان جوړونې چهارچوب برابرول، ښاري طراحي، تر پنځو راتلونکو کلونو پورې د ښارونو د پراختيا مسير ټاکلو لپاره د استوګنيزو، سوداګريزو، ښوونيزو او شنو سيمو زون‌بندي د دې رياست له مهمو دندو څخه دي.

د تخنيکي زيربناو د ډيزاين رياست: د مهندسي او تخنيکي پلانونو برابرول، د دولتي او خصوصي ښارګوټو د تخنيکي زيربناو طرحه، ترتيب او ويزه کول د دې رياست له مهمو وظايفو څخه دي.

د تخنيکي مطالعاتو او سروی رياست: دا رياست دنده لري چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په چوکاټ کې د هرې پروژې تر پلي کېدو وړاندې سيمه‌ييزه سروې وکړي، انکشافي پلانونه برابر کړي، د توپوګرافۍ سروې وکړي، د پروژې د مديريت سرچينې معلومې کړي او د سيمې څارنه او څېړنه وکړي. 

د اوبو رسونې او کاناليزاسيون د تنظيم رياست: دا رياست د کاناليزاسيون او اوبو رسولو برخه کې ستراتيژيک پلانونه برابروي، د ښاري اوبو رسولو بېلابېلو زونونو پر چارو او د ښاري کاناليزاسيون او اوبو رسولو پر شخصي شرکتونو تخنيکي څارنه کوي، د وزارت اړوند اوبو رسولو پروژو ته اسانتياوې برابروي او د اوبو رسولو، کاناليزاسيون او پر چاپېريال ساتنې د تاثير چارو لپاره مقررات، قواعد او لارښود جوړوي.

د پخوانيو ښارونو د ساتنې رياست: دا رياست دنده لري چې د افغانستان فرهنګي هويت د غښتلتيا او ساتنې په موخه نه يوازې د هېواد د پخوانيو ښارونو او تاريخي ابداتو سمه ساتنه وکړي، بلکې ترميم او له سره يې جوړ هم کړي.