اعلان مزایده هفت جایداد دولتی طور اجاره

ناپیژنده (not verified)
اعلان مزایده هفت جایداد دولتی طور اجاره

Publish Date

Closing Date

Location کابل

قرار است یکتعداد جایداد های دولتی ذیل از طریق پروسه مزایده مطابق طرزالعمل استفاده موثر زمین و املاک دولتی به بهره برداری سپره شود .

  1. بتعداد 49 باب دکاکین ملکیت دولتی به مساحت های مختلف طور جداگانه واقع منزل اول و دوم سوپر مارکیت کوته سنگی .
  2. یکبات رستورانت بمساحت (155) مترمربع واقع داخل محوطه باغ زنانه .
  3. یکباب کانتین  خوراکه فروشی بمساحت 20 فت واقع داخل محوطه رادیو تلویزیون ملی .
  4. یکباب دوکان بمساحت (12) مترمربع واقع عقب شفاخانه رابعه بلخی ناحیه دوم .
  5. یکباب تعمیر بمساحت 522 مترمربع ملکیت دولتی واقع سینماپامیر ناحیه اول .
  6. دوباب جمنازیوم واقع داخل محوطه باغ زنانه (برج شهرا آرا ) ناحیه چهارم ولایت کابل .
  7. شش جریب زمین واقع گولای خواجه بغرا ، لب جر ناحیه 11 ولایت کابل

اشخاص حقیقی و حکمی که خواهان اشتراک در پروسه مزایده جایداد های فوق را داشته باشند ، میتوانند بعد از تاریخ نشر این  اعلان الی  مدت 10 روز  در خواستی هایشان را به مدیریت عمومی ارزیابی قراردادهای ریاست اجاره زمین و املاک دولتی ریاست عمومی خصوصی سازی واقع تعمیر چهارده منزله سینما پامیر، منزل هفتم تسلیم نموده و شرطنامه را در بدل مبلغ 3000 افغانی پول بدون بازگشت اخذ نمایند .

خواهشمندیم مطالب فوق را از طریق خویش بدست نشر سپرده کتینگ آنرا جهت اجراات بعدی به اینریاست ارسال بدارید و در صورتیکه نسبت قرنطین ویروس کرونا از طریق روزنامه های چاپی ممکن نباشد، میتوانید مثل اعلانات تدارکاتی سایر ادارات دولتی از طریق سایت های مربوطه آن آمریت محترم به نشر بسپارید.  

Documents

اعلان مزایده هفت جایداد دولتی طور اجاره

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۱۴:۳۳ ولایت کابل
Background image

اعلان مزایده 10 جایداد دولتی طور اجاره

 جای یکباب کانیتن بمساحت 40.5 مترمربع واقع ( داخل محوطه شفاخانه انتانی) ناحیه دوم ولایت کابل

 جای یکباب جنراتور بمساحت 2.53 متر مربع واقع عقب سرای شهزاده ناحیه اول ولایت کابل

 دوباب . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۵:۶ کابل
Background image

اعلان مزایده هفت جایداد دولتی طور اجاره

قرار است یکتعداد جایداد های دولتی ذیل از طریق پروسه مزایده مطابق طرزالعمل استفاده موثر زمین و املاک دولتی به بهره برداری سپره شود .

  1. بتعداد 49 باب دکاکین ملکیت دولتی به مساحت های . . .
شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۲:۸
Background image

اعلان طرح مهندسی تعمیر جدید مرکز دیزاین افغانستان

 یکی از راه های موثر و معقول برای انتخاب بهترین طرح مهندسی مرکز دیزاین افغانستان که بیانگر اساسات معماری، مهندسی، ملی، اسلامی و خلاقیت های نوین دیزاین با درنظرداشت استندرد های ملی و بین . . .

Back to tenders