گالری رسانه

مصاحبه اختصاصی با آریانا در خصوص دست آورد ها و پلان های وزارت شهرسازی و اراضی

مصاحبه اختصاصی با آریانا در خصوص دست آورد ها و پلان های وزارت شهرسازی و اراضی

Exclusive interview with Ariana TV

احداث شهر های جدید در کابل - هرات - ننگرهار و قندار

احداث شهر های جدید در کابل - هرات - ننگرهار و قندار

تلویزیون یک، مجله‌ی صبح - ساخت شهرهای جدید برای ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندهار و هرات

تلویزیون یک، مجله‌ی صبح - ساخت شهرهای جدید برای ولایت‌های کابل، ننگرهار، قندهار و هرات

پلان انکشاف ستراتیژیک بخش دهم

Strategic Development Framework Part (10)

ښاري پراختیا ستراتیژیک پلان لسمه برخه

پلان انکشاف ستراتیژیک بخش نهم

Strategic Development Framework Part (09)

ښاري پراختیا ستراتیژیک پلان نهمه برخه

Strategic Development Framework Part (08)

ښاري پراختیا ستراتیژیک پلان اتمه برخه

پلان انکشاف ستراتیژیک بخش هشتم

Pagination