گالری رسانه

شرح مختصر از تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی در ولایت کاپیسا

شرح مختصر از تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی در ولایت کاپیسا

A brief description of the implementation of construction projects in Kapisa province

شرح مختصر از تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی در ولایت تخار

A brief description of the implementation of construction projects in Takhar Province

شرح مختصر از تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت شهرسازی و اراضی در ولایت تخار

Brief Report on Implementation of 12 Construction Projects in Kandahar Province

په کندهار ولایت کې د ۱۲ رغنیزو پروژو د تطبیق ریپوټ

په کندهار ولایت کې د ۱۲ رغنیزو پروژو د تطبیق ریپوټ

گزارش مختصر تطبیق 20 پروژه ساختمانی در ولایت بغلان

Brief Report on Implementation of 20 Construction Projects in Baghlan Province

گزارش مختصر تطبیق 20 پروژه ساختمانی در ولایت بغلان

Signing contract for Construction of Nila Bagh Residential Project in Presidential Palace

په ارګ کې د نیله باغ استوګنیزې پروژې د چارو پیل قرارداد د لاسلیک بهیر

جریان امضا قرار داد اعمار پروژه رهایشی نیله باغ در ارگ ریاست جمهوری

مستند شهرک چینایی ها

Pagination