چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ - ۸:۵۶
Background image

کار عمرانی تعمیر یک باب مکتب هشت صنفی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر یک باب مکتب هشت صنفی را در ولسوالی شواک ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۵۳۶ متر مربع در دو منزل با هرینه  ۱۸ میلیون و۲۰۰  هزار افغانی. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۹:۲۱
Background image

کار عمرانی تعمیر یک باب مکتب شش صنفی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر یک باب مکتب شش صنفی را در قریه المری ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۵۳۶ متر مربع در دو منزل با هرینه  ۲۸ میلیون و. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۸:۲۷
Background image

کار عمرانی تعمیر یک باب مکتب چهار صنفی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر یک باب مکتب چهار صنفی را در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۵۳۶ متر مربع در دو منزل با هرینه  ۱۶ میلیون افغانی از. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۶ - ۸:۲۶
Background image

بیش از ۳۴۱ هزار جریب زمین دولتی در پکتیا به ثبت رسید

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۳۴۱ هزار و ۹۴۵ جریب زمین و املاک دولتی را در مربوطات ولایت پکتیا سروی و ثبت نموده است.

از این رقم ۳۴۰ هزار و ۹۱. . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ - ۸:۴۶
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب هشت صنفی پتیلی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب هشت صنفی پتیلی را در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۶۶۷ متر مربع در دو منزل با هرینه  ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۸:۸
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب چهار صنفی ډنډ در ولایت پکتیا تکمیل شد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب چهار صنفی ډنډ را در ولسوالی ډنډ پټان ولایت پکتیا اعمار کرد.

این تعمیر در زمین به مساحت   ۶۳۴  متر مربع در یک منزل با هرینه  ۱۹ میلیون افغانی از بودجه. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۲۲:۴۱
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب  ۴۰  صنفی دخترانه سمین اکبری در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب  ۴۰ صنفی دخترانه سمین اکبری را در ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۲۱۹۷ متر مربع در سه منزل با هرینه  ۸۱ میلیون و. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۸:۲۳
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب ۲۲ صنفی لیسه حضرت علی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب ۲۲ صنفی لیسه حضرت علی را در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در سه منزل با هرینه  ۶۴ میلیون افغانی از. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۲۳:۳
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب ۱۲ صنفی حسن‌خیل در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب ۱۲ صنفی حسن‌خیل را در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۸۵۲ متر مربع در دو منزل با هرینه  ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۸:۱۹
Background image

کار عمرانی تعمیر اداری ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر اداری ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا را اعمار می‌کند.این تعمیر در زمین به مساحت ۵۱۲  متر مربع در دو منزل با هرینه  ۱۷  میلیون و ۹۰۰  هزار افغانی از بودجه توسعه‌یی. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۹:۶
Background image

کار عمرانی تعمیر یک باب مکتب هشت صنفی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر یک باب مکتب هشت صنفی را در ولسوالی شواک ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۵۳۶ متر مربع در دو منزل با هرینه ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی از. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۶ - ۱۰:۱۸
Background image

کار عمرانی تعمیر یک باب مکتب شش صنفی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر یک باب مکتب شش صنفی را در قریه المری ولسوالی جانی‌خیل ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۵۳۶ متر مربع در دو منزل با هرینه ۲۸  میلیون و ۳۰۰. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۲ - ۹:۵
Background image

کار عمرانی تعمیر یک باب مکتب چهار صنفی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر یک باب مکتب چهار صنفی را در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۵۳۶ متر مربع در دو منزل با هرینه  ۱۶ میلیون افغانی از. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۸:۳۰
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب هشت صنفی پتیلی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب هشت صنفی پتیلی را در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۶۷۷  متر مربع در دو منزل با هرینه ۱۸  میلیون و ۵۰۰  هزار. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۰ - ۸:۲۹
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب چهار صنفی ډنډ در ولایت پکتیا تکمیل شد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب چهار صنفی ډنډ را در ولسوالی ډنډ پټان ولایت پکتیا اعمار کرد.

این تعمیر در زمین به مساحت ۶۳۴ متر مربع در یک منزل با هرینه  ۱۹ میلیون افغانی از بودجه. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ - ۸:۳۲
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب ۴۰ صنفی دخترانه سمین اکبری در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب ۴۰ صنفی دخترانه سمین اکبری را در ولسوالی څمکنی ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۲۱۹۷  متر مربع در سه منزل با هرینه  ۸۱  میلیون و. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۸:۲۸
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب ۲۲ صنفی لیسه حضرت علی در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب ۲۲ صنفی لیسه حضرت علی را در ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۱۰۰۰متر مربع در سه منزل با هرینه  ۶۴ میلیون افغانی از. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۸:۱۵
Background image

کار عمرانی تعمیر مکتب ۱۲صنفی حسن‌خیل در ولایت پکتیا ادامه دارد

وزارت شهرسازی و اراضی تعمیر مکتب ۱۲صنفی حسن‌خیل را در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا اعمار می‌کند.

این تعمیر در زمین به مساحت ۸۵۲ متر مربع در دو منزل با هرینه  ۲۷میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی. . .

Pagination