دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۸:۵۲ ولایات مختلف
Background image

تدارک موبل و فرنیچر دفاتر قباله ولایات کندهار، ننگرهار و کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی : ALASP/G21-21

پروژه مدیریت سیستم زمینداری افغانستان که در چوکات وزارت شهر سازی و اراضی فعالیت می نماید ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۹:۳ ولایات مختلف
Background image

ترمیم دفتر قباله ولایات کندهار، ننگرهار، بخش برق ولایت ننگرهار و اعمار جنراتور خانه درولایات کابل، بلخ و ننگرهار

شماره دعوتنامه داوطلبی : ALASP/W21-20

پروژه مدیریت سیستم زمینداری افغانستان که در چوکات وزارت شهر سازی و اراضی فعالیت می نماید ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه . . .