همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ - ۱۱:۰ جوزجان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کمپلکس ولسوالی آقچه ولایت جوزجان

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر کمپلکس ولسوالی آقچه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۱۱:۴۶ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول سال مالی ۱۴۰۰

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول سال مالی ۱۴۰۰کود . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۰:۳۵ پکتیکا
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار ساختمان دیوار انستیتیوت زراعت ولایت پکتیکا

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می شود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار ساختمان دیوار انستیتیوت زراعت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۰:۲۲ بغلان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار یک باب مسجد در ده میرک خوست ولایت بغلان

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار یک باب مسجد در ده میرک خوست . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۰:۱۵ بدخشان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم و بازسازی مقبره و مسجد غیاث الدین غیاث ولایت بدخشان

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه ترمیم و بازسازی مقبره و مسجد غیاث . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۰:۴۹ فراه
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب در قریه خرمالق در مرکز ولایت فراه

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار مکتب در قریه خرمالق در مرکز . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۰:۴۴ غزنی
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه پروژه اعمار یک باب مسجد بنام محمد نعیم خان در منطقه قرباغ قریه قلعه نعیم خان ولایت غزنی

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار یک باب مسجد بنام محمد نعیم . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۱:۸ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر لیسه ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر لیسه ولسوالی میربچه کوت ولایت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۱:۵ پکتیا
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه کمپلکس اعمار تعمیر ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه کمپلکس اعمار تعمیر ولسوالی جانی خیل ولایت . . .

Pagination