برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری

sakina_admin
OC

Due

-

برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری بر مبنای ماده ۱۱۲ قانون تنظیم امور زمینداری ایجاد و به هدف سروی و ثبت منازل در ساحات غیر رسمی و غیر پلانی، توزیع سند ملکیت و تبدیل نمودن ساحات غیر رسمی به بهترین ساحات شهری از طریق تطبیق برنامه های بهسازی و احیای مجدد عملی می گردد.

در مرحله نخست این برنامه در شهر های کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، قندهار، فراه، بامیان و نیلی آغاز و در دو سال اخیر، بیش از ۶۰۰ هزار خانه رسمی و غیر رسمی سروی و ثبت گردیده است.

همچنان روند توزیع سند ملکیت به ساحات غیر رسمی شهری آغاز و تا کنون به تعداد ۱۰۰۰ سند ملکیت در کابل، ۱۰۰۰ در هرات، ۵۰۰ در جلال آباد، ۵۰۰  در بامیان و ۵۰۰ سند ملکیت به خانه های غیر رسمی شهر نیلی توسط جلالتمآب رئیس جمهور کشور توزیع گردیده و قرار است تا ختم ال ۲۰۱۹ مجموعاَ ۴۰۰۰۰ سند ملیکت و تا ختم سال ۲۰۲۰ میلادی؛ ۵۰۰۰۰ سند ملکیت دیگر به ساحات غیر رسمی هشت شهر یاد شده توزیع گردد.