اعمار تعمیر مکتب در نو آباد بخیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل

K_admin
کابل

Publish Date

Closing Date

Location کابل

عنوان پروژه:  اعمار تعمیر مکتب در نو آباد بخیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل

شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-170

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر مکتب در نو آباد بخیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل اشتراک نموده و نقل اسناد داوطلبی مربوطه را در حافظه و یا فلش دسک از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر از ریاست تدارکات وزارت شهرسازی و اراضی ویا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰:۰۰قبل از ظهر مورخ ۱۵قوس ۱۳۹۹به ریاست تدارکات وزارت شهرسازی و اراضی واقع مکرویان سوم، مقابل مطبعه آزادی ناحیه نهم شهر کابل، افغانستان ارایه نمایند، آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰.۰۰ شش صد و پنجاه هزار افغانی میباشد پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود و جلسه آفرگشایی ساعت ۱۰:۰۰قبل از ظهر مورخ ۱۵قوس ۱۳۹۹در صالون طعام خوری وزارت شهرسازی و اراضی تدویر میگردد.

مدت تضمین آفر باید مدت ۲۸روز بیشتر از مدت اعتبار افر باشد، یعنی مدت ۱۱۸روز بعد از تاریخ ضرب الا اجل آفرها قابل اعتبار می باشد.

در صورت که داوطلب شرکت مشترک ( JV) باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک( JV)  باشد.

تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی و سکن آن قابل قبول نیست.

Documents

اعمار تعمیر مکتب در نو آباد بخیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۵:۱۲ کابل
Background image

اعمار تعمیر مکتب در نو آباد بخیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل

عنوان پروژه:  اعمار تعمیر مکتب در نو آباد بخیاران ولسوالی ده سبز ولایت کابل

شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-170

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۵:۸ تخار
Background image

اعمار یک محراب مسجد در قریه ینگی ولایت تخار

عنوان پروژه:  اعمار یک محراب مسجد در قریه ینگی ولایت تخار

 شماره داوطلبی:  287MUDL/1399/W-

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۱۵:۱ دایکندی
Background image

اعمار یک استدیوم ورزشی فوتبال در ولایت دایکندی

عنوان پروژه:  اعمار یک استدیوم ورزشی فوتبال در ولایت دایکندی

 شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-551

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی . . .

Back to tenders