جلسه های مشارکتی با مردم

  1. گزارش جلسه مشارکتی با مردم و متخصصین در خصوص تدوین پالیسی بهسازی ساحات غیر رسمی شهری
  2. گزارش جلسه مشورتی با مسوولین ادارات سکتوری و متخصصین خارجی به منظور ایجاد و تطبیق برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان

  3. گزارش جلسه مشارکتی با وکلای گذر و باشنده گان شهر هرات در خصوص تطبیق بهتر برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری 

  4. د جلال آباد ښار د ګذر له وکیلانو او د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو سره مشورتي غونډې ګزارش

  5.  د بامیان ښار د ګذر له وکیلانو او د غیر رسمي سیمو د اوسیدونکو سره مشورتي غونډې ګزارش

 

نتایج جلسه های مشارکتی و مشورتی 

  1. در نتیجه تدویر جلسات مشارکتی با مردم و متخصصین داخلی و خارجی پالیسی بهسازی ساحات غیر رسمی شهری تدوین و غرض منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده شده است.
  2. در نتیجه بحث، تبادل نظر و مشوره با مسوولین نهاد های سکتوری، متخصصین خارجی و کارشناسان کشور دوست ترکیه، طرح برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان ترتیب و از سوی جلالتمآب رئیس جمهور کشور منظور گردیده و اکنون روند تطبیق آن آغاز شده است.
  3. در نتیجه بحث، تبادل نظر و مشورت ها با ساکنین ساحات غیر رسمی شهری، وکلای گذر و نماینده گان ولایت های کابل، هرات، ننگرهار، بامیان و دایکندی مقرره و طرزالعمل ثبت ساحات غیر رسمی شهری تعدیل و روند تطبیق برنامه در ساحات تسریع گردید.
  4. در نتیجه ارائه معلومات و بحث با نماینده گان مردم در شورای ملی، تقاضای گسترش برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری به تمام شهر های افغانستان بیشتر گردیده و این وزارت مصمم است با اتمام روند تطبیق مرحله اول برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری؛ این برنامه را در تمامی شهر های باقی مانده تطبیق نماید.