همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۳۹ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه Procurement of Servers and installation of 9 OC offices

        بدینوسیله به تاسی از فقره(2)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه Procurement of Servers and . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۳۷ فاریاب
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مسجد ینگی تیگیری مان قریه یامچی ولسوالی اندخوی فاریاب

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر  مسجد ینگی تیگیری مان . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۳۴ ارزگان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب ۸ صنفی ذکور امین آباد ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان

        بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب ۸ صنفی ذکور امین . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۳۲ بدخشان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب ۱۲ صنفی لیسه نسوان ورقد ولسوالی ماه می ولایت بدخشان و ملحقات آن

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار مکتب ۱۲صنفی لیسه نسوان ورقد . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۲۸ نورستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کنفرانس هال در مرکز ولایت نورستان

بدینوسیله به تاسی از فقره ۱ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد، پروژه اعمار تعمیر کنفرانس هال در مرکز . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۲۶ کابل
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مسجد احمدزی در ولسوالی فرزه ولایت کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره ۱ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد، پروژه اعمار مسجد احمدزی در ولسوالی فرزه . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۱۶:۲۳ پکتیا
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر کلینیک CHC دند پتان ولایت پکتیا

بدینوسیله به تاسی از فقره ۱ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد، پروژه اعمار تعمیر کلینیک CHC دند پتان . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۵:۲۵ غزنی
Background image

اعمار مکتب متوسطه شهید احمد خان قریه کندر ولسوالی ده یک ولایت غزنی

عنوان پروژه:  اعمار مکتب متوسطه شهید احمد خان  قریه کندر ولسوالی ده یک ولایت غزنی

شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-319    

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۵:۲۲ فراه
Background image

اعمار مکتب قریه خرمالق در مرکز در ولایت فراه

عنوان پروژه:  اعمار مکتب قریه خرمالق در مرکز در ولایت فراه

شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-437    

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی . . .

Pagination