اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۲:۱۱
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در پایتخت از ۳۰۷  هزار جریب گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۳۰۷ هزار و ۵۲۳ جریب زمین و املاک دولتی را در ۲۷۵ قطعه در مربوطات ولایت کابل سروی و ثبت نموده است.

از این رقم ۲۹۹۳۴۷. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۲:۵
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در بلخ از ۳۷۸ هزار جریب گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۳۷۸ هزار و ۹۹ جریب زمین و املاک دولتی را در ۱۶۹ قطعه در مربوطات ولایت بلخ سروی و ثبت نموده است.

از این رقم ۳۷۱۳۶۲. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۲۱
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در بدخشان به بیش از ۱۳ هزار جریب رسید

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۱۳ هزار و ۶۸ جریب زمین و املاک دولتی را در ۱۷  قطعه در مربوطات ولایت بدخشان سروی و ثبت نموده است.

از این رقم ۱۳۰۶۶. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۰:۳۵
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در بامیان از ۲۳۱ هزار جریب گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۲۳۱ هزار و ۶۹ جریب زمین و املاک دولتی را در ۲۱۰  قطعه در مربوطات ولایت بامیان سروی و ثبت نموده است.

از این رقم. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۰:۲۲
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در بادغیس به بیش از ۱۸۵ هزار جریب رسید

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۱۸۵ هزار و ۱۵۵ جریب زمین و املاک دولتی را در ۱۵۹  قطعه در مربوطات ولایت بادغیس سروی و ثبت نموده است.

از این رقم. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۰:۱۰
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در میدان وردک از ۱۶۴ هزار جریب گذشت.

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۱۶۴ هزار و ۶۰۰ جریب زمین و املاک دولتی را در ۲۱۱ قطعه در مربوطات ولایت میدان وردک سروی و ثبت نموده است.

از این رقم. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۲:۳۸
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در هلمند از ۱۴۳ هزار جریب گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۳۱۴ هزار و ۹۵۷ جریب زمین و املاک دولتی را در ۱۳۳ قطعه در مربوطات ولایت هلمند سروی و ثبت نموده است.

از این رقم. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۲:۳۶
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در ننګرهار از ۴۸۰ هزار جریب گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۴۸۰ هزار و ۶۵۶ جریب زمین و املاک دولتی را در ۲۹۱ قطعه در مربوطات ولایت ننګرهار سروی و ثبت نموده است.

از این رقم. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۱:۳۳
Background image

رقم ثبت زمین های دولتی در لوګر از ۲۵۷ هزار جریب گذشت

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق برنامه بانک زمین دولتی در کشور؛ ۲۵۷ هزار و ۱۱۵ جریب زمین و املاک دولتی را در ۲۶۰ قطعه در مربوطات ولایت لوګر سروی و ثبت نموده است.

از این رقم ۲۴۷۹۷۲. . .

Pagination