پروژه طرح و ترتیب پلان‌های شهری

پروژه طرح و ترتیب پلان‌های شهری در سال ۱۳۸۵ خورشیدی به منظور بررسی سطوح ساختاری به سطح شهر، منطقه و کشور، به وجود آوردن حکومت داری خوب و سیستم پلان‌گذاری شهری به هدف تهیه و ترتیب پلان‌های ستراتیژیک با رویکردهای نوین توسعه شهری ایجاد گردیده است.

انکشاف متوازن و تأمین عدالت اجتماعی در پرتو طرح و ترتیب پلان‌های ستراتیژیک شهری، دستیابی به توسعه پایدار از طریق تعیین چشم‌انداز و ‌پلان های تطبیقی با استفاده از مشارکت مردمی، ارتقاء جایگاه اقشار ضعیف در سند ستراتیژی توسعه شهری، شناسایی محرک‌های اقتصادی شهر و منطقه و استفاده از آنها برای توسعه شهر، جلوگیری از قطبی شدن مراکز شهرهای بزرگ و تخریب ساحات تاریخی و زراعتی، دسترسی عادلانه به خدمات شهری با طرح و تطبیق پلان‌های ستراتیژیک شهری از اهداف اساسی این پروژه است.

وزارت شهرسازی و اراضی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ مجموعاً ۱۶۰ پلان ستراتیژیک شهری را برای ولایات غور، ارزگان، پروان، نیمروز، پکتیکا، فاریاب، فراه، بغلان، دایکندی، سمنگان، غزنی، میدان وردک، تخار، هلمند، زابل، بادغیس، قندهار و بامیان ترتیب و ویزه نموده است. همچنین تهیه پلان ستراتیژیک شهر های قندهار، هرات، مزار شریف، کندز و شبرغان از دستآورد های محسوس و مشهود این پروژه در سال ۱۳۹۷ می باشد.