معینیت امور مسکن

معینیت امور مسکن با داشتن ۵ ریاست در ساختار تشکیلاتی وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت می‌کند. ریاست‌های تحت چتر این معینیت دارای وظایف و مسوولیت‌های ذیل می‌باشند:

ریاست پالیسی و پلان گذاری مسکن: این ریاست مسئولیت طرح‌ریزی، برنامه‌ ریزی، پالیسی سازی و پلان‌گذاری امور مسکن را بر عهده دارد تا بر اساس دیدگاه مدون نیاز عامۀ مردم به مسکن را پاسخ دهد.

ریاست تخنیکی دیزاین مسکن: ریاست تخنیکی دیزاین وظیفه دارد تا تمامی امور تخنیکی مسکن چون دیزاین بلاک‌ها و اپارتمان‌های رهایشی و پاسخ‌دهی به تقاضای موجود مسکن را انجام دهد.

ریاست مطالعات اقتصادی و اجتماعی: انجام تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی اعمار مسکن، طرح و تدوین پالیسی‌ها و برنامه‌ها به ‌منظور رفع نیازمندی‌های شهروندان در عرصه مسکن و دسترسی همه اقشار جامعه به مسکن، مطالعه و بررسی از توان خرید، ضروریات و توانایی‌های مشتریان در عرصۀ خرید و حال و آینده از وظایف و مسئولیت‌های این ریاست می‌باشد.

ریاست اسکان: ریاست اسکان وظیفه دارد تا به تمامی هموطنان مستحق و متضرر، مسکن قابل استطاعت بسازد و نیاز موجودۀ سکتور مسکن را پاسخ دهد. همچنان تنظیم امور مربوط به فروش و توزیع مسکن به هموطنان از جمله سایر وظایف این ریاست می‌باشد.

ریاست بهسازی ساحات غیرپلانی: این ریاست مسئولیت دارد تا پس از توزیع سند ملکیت به منازل واقع در ساحات غیررسمی شهری از طریق برنامۀ ثبت ساحات غیررسمی شهری، برنامه‌های بهسازی این ساحات را براساس پالیسی بهسازی تطبیق نماید. بهسازی ساحات غیرپلانی شهری، ارایه خدمات عام‌المنفعه شهری، رسیدن به وضع مطلوب زنده‌گی شهری و اشتغال زایی از جمله وظایف و اهداف ریاست بهسازی ساحات غیرپلانی به حساب می‌آیند.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

3 weeks 6 days ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1