سکتور معارف

sakina_admin
Education

Due

-

به اساس هدایت جلالتماب رئیس ج.ا.ا. کار اعمار ۲۷۰۰ مکتب در سال ۱۳۹۸ خورشیدی از طریق ادارات تطبیق کننده در ۱۷ ولایت کشور آغاز گردیده و نقش وزارت شهرسازی و اراضی در قبال تطبیق پروژه های متذکره، تشخیص و انتخاب زمین مناسب، تثبیت حق مالکیت، تبادله و انتقال زمین می باشد.

علاوه بر رقم یاد شده، وزارت شهرسازی و اراضی هم اکنون کار اعمار ۱۰۰ مکتب را از طریق فابریکه قطعات پیش ساخت آغاز کرده که کار ساخت آن ۷۵ در صد تکمیل و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. همچنین موازی 990 جریب زمین دولتی به هدف اعمار مکاتب به جانب وزارت معارف انتقال شده است.

به همین ترتیب؛ کار سروی توپوگرافی ۱۱۳ شهرک معلمین، ویزه پلان تفصیلی ۱۰۵ شهرک معلمین و دیزاین ۹۴۰۹۸ نمره رهایشی برای اسکان معلمین در مساحت ۵۱۷۱۶ جریب زمین تکمیل شده و ۷۴ هزار نمره رهایشی برای اسکان معلمین در ۲۸ ولایت توزیع شده است. برعلاوه، قرار است چهار شهرک معلمین در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر، ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار، ولسوالی خاک جبار ولایت کابل و ولسوالی کجران ولایت دایکندی به زودی افتتاح گردد.