سکتور فرهنگی، تاریخی و اجتماعی

sakina_admin
فرهنگی

Due

-

ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی از بعد نظرداشت حفظ اصالت تاریخی و بافت های فرهنگی و هنری نسل های گذشته؛ متفاوت از سایر امور ساختمانی بوده، مراحل مطالعات و اسناد سازی آن از رهگذر حفظ نمادی از تاریخ کهن و تلقین هویت اصیل زنده گی پیشنیان به نسل امروز و فردا یک امر ضروری تلقی می گردد.

وزارت شهرسازی و اراضی اعمار، ترمیم و بازسازی 47 آبده تاریخی، مسجد، مرکز اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرده، هکذا هم اکنون کار ترمیم و بازسازی ۷ آبده تاریخی شامل ترمیم و بازسازی مسجد پل خشتی و قصر باغ بالا در کابل، حرمسرای کندهار، مسجد جامع هرات و اعمار بنای بیرق یاد بود تپه وزیر محمد اکبر خان، حضیره شهدای پارلمان در کابل و اعمار مسجد خرقه مبارک در شهر فیض آباد بدخشان جریان داشته که عنقریب تکمیل می گردد. به همین ترتیب ۹ پروژه ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی در ولایات مختلف در پروسه تدارکاتی و ۸ پروژه دیگر در مرحله مطالعات و طرح و دیزاین قرار دارد.