سکتور صنعت

sakina_admin
Industry

Due

-

حمایت از سکتور خصوصی به منظور رشد صنعت در کشور از اولویت های کاری وزارت شهر سازی و اراضی می باشد. در این راستا تا کنون 11072جریب زمین دولتی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به وزارت صنعت و تجارت انتقال یافته است.

این مساحت زمین شامل انتقال 1000 جریب زمین در فاریاب ، 2000 جریب زمین در کندز، 1000 جریب زمین در هرات، 1000 جریب زمین در غزنی، 1000جریب زمین در پکتیا، 1000 جریب زمین در ننگرهار، 1000 جریب زمین در پکتیا، 894 جریب زمین در هرات ، 500 جریب زمین در لوگر، 400 جریب زمین در خوست، 200 جریب زمین در میدان وردک، 75 جریب زمین در قندهار جهت ایجاد پارک های صنعتی و همچنان 3 جریب زمین برای اعمار تاسیسات گاز مایع در بغلان می باشد.

به همین ترتیب وزارت شهرسازی و اراضی چهار شهرک رهایشی و صنعتی را در  دو راهی حیرتان ولایت بلخ، دشت عسقلان ولایت کندز، ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار و ولسوالی شکر دره ولایت کابل ایجاد نموده و همچنین کار ایجاد شهرک های رهایشی و صنعتی در ولسوالی اندخوی فاریاب، ولسوالی آقچه جوزجان، ولسوالی شیخ مصری ولایت ننگرهار، ولسوالی بت خاک ولایت کابل و شهر جدید بامیان و همچنان کار ایجاد پارک‌های صنعتی در ولایات‌ هرات و لوگر جریان دارد.