سکتور صحت

sakina_admin
صحت

Due

-

وزارت شهر سازی و اراضی کار تطبیق ۷۲ پروژه شامل اعمار کلینیک‌ها، مراکز صحی و شفاخانه‌های خورد و بزرگ و لابراتوار کنترول کیفیت دوا و محصولات طبی را در کشور آغاز کرده است.

برعلاوه، ۱۰۱ جریب زمین دولتی به هدف اعمار شفاخانه 50 بستر در مرکز ولایت کندز، شفاخانه 200 بستر در اسعد آباد کنر، شفاخانه 100 بستر در ولسوالی شیندند هرات، شفاخانه 20 بستر در شهر فیض آباد بدخشان، شفاخانه در ولایت دایکندی و کلینیک صحی در ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا به جانب وزارت صحت عامه انتقال یافته است.

وزارت شهرسازی و اراضی کار اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر کنر، شفاخانه ۱۰۰ بستر کاپیسا، شفاخانه ۲۰۰ بستر شهر چاریکار، شفاخانه ۱۰۰ بستر لوگر و ترمیمات شفاخانه ۲۰۰ بستر پولیس در کابل آغاز کرده که به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.