سکتور زیربنا

sakina_admin
زیربنا

Due

-

وزارت شهرسازی و اراضی با تصفیه زمین، تثبیت حق مالکیت، ارزش‌یابی و قیمت‌گذاری زمین و ملکیت‌ها و استملاک جایداد ها؛ سهولت های لازم تطبیق ۱۹ پروژه مهم و کلیدی را در سکتور زیربنا ایجاد کرده است.

این پروژه ها شامل تصفیه و تثبیت حق مالکیت تمامی ساحات بندر حیرتان به هدف تفکیک زمین‌های دولتی از شخصی، سرک چاه انجیر – گرشک در هلمند به طول ۳۱ کیلومتر،‌ سرک آبشار ولایت پنجشیر به طول ۲۴ کیلومتر، سرک ولسوالی حصارک ولایت پنجشیر به طول ۹ کیلومتر، سرک دوم کابل – پروان به طول ۲۶ کیلومتر، فاز دوم سرک دوم کابل – لوگر به طول ۲۴ کیلومتر، سرک چغچران – گردن دیوار به طول ۱۰ کیلومتر در سال جاری خورشیدی، سرک تالقان – چاه آب به طول ۹۶ کیلومتر، فاز اول سرک حلقوی کابل به طول ۲۰ کیلومتر از قلعه عبدالعلی تا سنگ نوشته و شهرک رهایشی در تالقان به مساحت ۱۷۵ جریب زمین در مرکز ولایت تخار می باشد.

این وزارت تا کنون کار اعمار ۲۳۳ ساختمان اداری ولایات و ولسوالی‌ها را تکمیل نموده و حالا ۹۳ پروژه دیگر را نیز تحت کار دارد.