ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی

org_admin
pic

تاریخ :     ۳ /محرم /۱۴۴۴  مطابق: ۱۰ /اسد /۱۴۰۱

عنوان:( تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت شهرسازی و اراضی)

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1401/G-001

 

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی ( تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت شهرسازی و اراضی) اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور رایگان از ریاست تدارکات، وزارت شهرسازی و اراضی به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00  قبل از ظهر مورخ   ۲۴/ محرم/ ۱۴۴۴    مطابق ۱/ سنبله/ ۱۴۰۱ به ریاست تدارکات وزارت شهرسازی و مسکن واقع در مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی ناحیه نهم شهر کابل، افغانستان ارایه نماید.آفر های نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ 132000 یکصدوسی و دو هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00قبلاز ظهر                                                                             ۲۴/ محرم/  ۱۴۴۴مطابق ۱/ سنبله/۱۴۰۱ در تالار کنفرانس معینت مالی و اداری وزارت شهرسازی و اراضی تدویر میگردد، نوعیت و مقدار تیل پطرول A- 92 (15500) لیتر و تیل دیزل L02-62 (30000) لیتر.

 

معیارات ارزیابی

شماره

قابل تطبیق نیست

حد اقل حجم معاملات و یا عواید لازم امور اجناس برای داوطلب برنده در 5 سال اخیر

1

قابل تطبیق نیست

تجریه مشابه یک قرارداد و یا دو قرارداد

2

مبلغ 879000 هشت صدو هفتادو نه هزار افغانی

سرمایه نقدی

3

مبلغ 132000 یکصدو سی و دو هزار افغانی

تضمین آفر

4

نوت: (1) : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود،

       (2) : شرطنامه بصورت سافت به داوطلبان توزیع میگردد.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

3 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ - ۱۶:۰
Background image

ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی

عنوان: تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مختلف النوع ضرورت وزارت شهرسازی و اراضی بابت سال مالی 1401

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ - ۱۵:۵۷
Background image

ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی

 

تاریخ      02 /محرم /1444   مطابق به 09 اسد 1401

عنوان: تدارک رنگ باب (کارتریج) مورد ضرورت سال مالی 1401

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1401/G-005

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ - ۱۵:۵۵
Background image

ریاست تدارکات دعوت به داوطلبی

تاریخ :     ۳ /محرم /۱۴۴۴  مطابق: ۱۰ /اسد /۱۴۰۱

عنوان:( تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت شهرسازی و اراضی)

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1401/G . . .

بازگشت به اطلاعیه ها