تنظیم امور مسکن

Anonymous (not verified)
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۰:۳۰
Housing

با تصویب پالیسی مسکن در شورای عالی توسعه شهری؛ زمینه های لازم تهیه مسکن برای هموطنان اعم از قشر کم در آمد، متوسط درآمد و بلند درآمد مساعد گردیده و با عملی شدن این پالیسی؛ مسکن مناسب برای معلمین، افسران و ورثه شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، متقاعدین، عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی، مامورین دولتی و تمامی اقشار جامعه تهیه خواهد شد. به منظور عملی شدن این همه پلان ها صندوق وجهی مسکن ایجاد گردیده که از منابع مختلف تمویل خواهد شد.

با استفاده از زمین های ثبت شده در بانک زمین دولتی؛ 12 هزار جریب زمین، شامل 16000 نمره رهایشی از طرف این وزارت در ولایات ننگرهار، هرات و کابل تخصیص یافته  و تمامی مراحل سروی و پلانگذاری زمین اختصاص یافته به شمول پلان تفصیلی آن تکمیل گردیده و عنقریب به عودت کنندگان توزیع می گردد.