تنظیم امور ساختمانی

Anonymous (not verified)
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۴:۴۶
وظایف وزارت شهرسازی

وزارت شهرسازی و اراضی طی سه سال اخیر کار تطبیق ۷۹۷ پروژه ساختمانی را در کشور آغاز کرده است. این پروژه ها در سکتور های تعلیمی و تحصیلی، صنعتی، زراعتی، صحی، ورزشی، دینی و مذهبی، اداری و اجتماعی بوده که در ۳۴ ولایت کشور در حال تطبیق می باشد.

از مجموع این پروژه ها، ۷۲ پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده، ۲۶۰ پروژه در حال تطبیق بوده، ۱۸۳ پروژه در مرحله تدارکات قرار داشته، ۱۲۹ پروژه تحت دیزاین و ۶۵ پروژه دیگر در تحت سروی می باشد.