برنامه کمپلکس اداری دارالامان

sakina_admin
Darulaman

Due

-

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور عرضه خدمات سریع، سهل، شفاف و پایدار به هموطنان و انسجام هرچه بهتر امور؛ روند اعمار کمپلکس های اداری را در کشور آغاز کرده است.

وزارت شهرسازی و اراضی از طریق برنامه کمپلکس اداری دارالامان، در گام نخست روند اعمار مجتمع اداری تمامی نهاد های دولتی شهر کابل را با بالاترین معیار های مهندسی و انجنیری در ساحه دارالامان آغاز نموده؛ طوریکه مجتمع اداری دارالامان در مساحت مجموعی ۱۰۰ هکتار زمین با داشتن ۳۱ ساختمان اداری، ۱۸ وزارت، ۱۰ اداره مستقل و ۳ بانک دولتی به گونه اساسی و عصری اعمار می گردد.

کار زیربنا سازی مجتمع اداری دارالامان طی سال ۱۳۹۷ خورشیدی آغاز و کار ساختمان سازی آن در مدت سه سال تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. با اتمام این پروژه زیربنایی؛ سطح هماهنگی میان نهاد های سکتوری حکومت  تقویت گردیده، فضای مناسب کاری برای کارمندان فراهم و خدمات آسان، پایدار و شفاف به هموطنان عرضه می گردد.