برنامه ملی مسکن

sakina_admin
Housing

Due

-

برنامه ملی مسکن از یکی مهمترین برنامه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی است که به هدف فراهم سازی مسکن مناسب برای هموطنان اعم از قشر کم در آمد، متوسط درآمد و بلند درآمد ایجاد گردیده است. با تحقق این برنامه در دراز مدت؛ مسکن مناسب برای معلمین، مامورین دولتی، متقاعدین، افسران و ورثه شهدای نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، عودت کنندگان، بیجا شده گان داخلی، کوچی ها و تمامی اقشار جامعه تهیه خواهد شد. به منظور عملی شدن این همه پلان ها صندوق وجهی مسکن ایجاد گردیده که از منابع مختلف تمویل خواهد شد.

خوشبختانه با سعی و اهتمام رهبری وزارت شهرسازی و اراضی؛ پالیسی ملی مسکن با نظرداشت سازگاری به شرایط امروز و فردا و میزان بلند تقاضا به سرپناه ترتیب و در جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه و از سوی جلالتمآب رئیس جمهور کشور مورد تصویب قرار گرفت.