برنامه ریزی ملی و شهری

sakina_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۴ - ۱۱:۴۱
وظایف وزارت شهرسازی

شهرسازی در کشور از یک حالت غیر منظم و عکس العملی با پلانگذاری فضایی در سطح کشور، زون ها و ولایات  متحول خواهد شد، که متضمن ارتباطات تاریخی و منطقوی مردم است. چارچوب طراحی شهر کابل در شش جلد تکمیل و تحت تطبیق بوده، هکذا کار روی ترتیب چهارچوب طراحی پنج شهر دیگر آغاز گردیده و قرار است برای تمامی شهر های کشور چهارچوب های شهری ترتیب و زمینه مبدل شدن شهر ها به انجن های رشد اقتصادی فراهم گردد.

در مطابقت با قانون شهر سازی؛ شاروالی های که از خود خلاقیت و ابتکار نشان دهند؛ مستحق بودیجه تشویقی می گردند و قبلاَ در زمینه بودجه تدارک دیده شده است.

همچنان سرنوشت شهرک های غیر قانونی و غیر معیاری عنقریب ذریعه یک سند تقنینی معلوم گردیده و اقدامات عاجل برای معیاری سازی و قانونمند شدن این شهرک ها روی دست است. هکذا به هدف جلوگیری از انکشاف بی رویه و غیر معیاری شهرها و ساختمان های غیر معیاری؛ ادارۀ رسیدگی به تخلفات شهری و ساختمانی و به منظور به میان آوردن یک نظام معماری اسلامی و افغانی؛ ادارۀ انکشاف نظام انجینری و مهندسی اسلامی و افغانی ایجاد شده است.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی

7 months 1 week ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1