اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب سنگ زرد ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

K_admin
غور

Publish Date

Closing Date

Location غور

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب سنگ زرد ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور دارای کود شماره MUDL/1399/W-003 را به شرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی عاطفی دارای جواز نمبرD-۲۴۶۰۹ به قیمت مجموعی مبلغ  ۳۰,۷۰۸,۰۱۶.۰۷افغانی (سی میلیون و هفت صدو هشت هزار و شانزده اعشاریه صفر هفت افغانی ) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (۷) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و اراضی واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب سنگ زرد ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۲:۴۲ غور
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار لیسه ۱۲ صنفی همایخان ولسوالی دولت یار ولایت غور

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار لیسه ۱۲صنفی همایخان ولسوالی دولت یار . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱ - ۱۲:۲۱ تخار
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مدرسه حضرت ابراهیم خلیل الله قریه نو آباد کلان ولسوالی اشکمش ولایت تخار

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار مدرسه حضرت ابراهیم خلیل الله . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۱۰:۴۳ دایکندی
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار یک باب ساختمان مسجد در قریه الهندی خانه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب

        بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار یک باب ساختمان مسجد در قریه . . .

Back to tenders