منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۴۵ پکتیا
Background image

اعمار مکتب ۲۲ صنفی حضرت علی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-015

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار مکتب ۲۲ صنفی حضرت علی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن اشتراک نموده وسافت شرطنامه مربوط را به طور رایگان از ریاست تدارکات، وزارت شهرسازی و اراضی  به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۳۴ تخار
Background image

اعمار استیدیوم ورزشی در ولایت تخار و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-223

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعماراستیدیوم ورزشی  در ولایت تخار و ملحقات آن . . .

RecentShow all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۴۵ پکتیا
Background image

اعمار مکتب ۲۲ صنفی حضرت علی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-015

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار مکتب ۲۲ صنفی حضرت علی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۳۴ تخار
Background image

اعمار استیدیوم ورزشی در ولایت تخار و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-223

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعماراستیدیوم ورزشی  در ولایت تخار و ملحقات آن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۱۱ کابل
Background image

اعمار تعمیر کلینیک (CHC) مرکز خالداری اوریاخیل ولسوالی پغمان ولایت کابل            

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-216

ولسوالی پغمان ولایت کابل اشتراک نموده وسافت شرطنامه مربوط را به طور رایگان از ریاست تدارکات، وزارت شهرسازی و اراضی  به دست آورده، آفر های خویش . . .

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۰:۴۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مسجد ۱۰۰۰ نفری چاری آباد ولسوالی چهاردره ولایت کندز و ملحقات آن   

به دینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می شود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار مسجد ۱۰۰۰ نفری چاری آباد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۹:۲۴

اطلاعیه به کرایه سپردن یک تعداد از جایداد های دولتی

قرار است یکتعداد جایداد های دولتی ذیل در مرکز، طوری جداگانه از طریق مزایده برای مدت پنج سال مطابق طرزالعمل استفاده موثر زمین و املاک دولتی به کرایه سپرده شود .

۱- یکباب کانتین به مساحت . . .