اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۰:۳۱
Background image

ثبت ۱۷۲۶۷۰ جریب زمین دولتی در ولایت غزنی

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۱۷۲۶۷۰ جریب زمین دولتی را در ولایت غزنی سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۸۱ قطعه شامل ۱۷۱۱۳۲ جریب. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۹:۴۲
Background image

ثبت ۱۷۲۶۷۰ جریب زمین دولتی در ولایت غزنی

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۱۷۲۶۷۰ جریب زمین دولتی را در ولایت غزنی سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۸۱ قطعه شامل ۱۷۱۱۳۲ جریب. . .

شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ - ۹:۳۷
Background image

ثبت ۱۴۴۱۲۵ جریب زمین دولتی در ولایت بامیان

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۱۴۴۱۲۵ جریب زمین دولتی را در ولایت بامیان سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۱۸۸ قطعه شامل ۶۵۴۷۶. . .

شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۷ - ۹:۲۹
Background image

ثبت ۱۶۵۷۰۹ جریب زمین دولتی در ولایت پروان

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۱۶۵۷۰۹ جریب زمین دولتی را در ولایت پروان سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۲۶۰ قطعه شامل ۱۴۰۷۵۳. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۲ - ۹:۴۹
Background image

ثبت ۲۴۹۸۹۴ جریب زمین دولتی در ولایت پکتیا

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۲۴۹۸۹۴ جریب زمین دولتی را در ولایت پکتیا سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۲۸۴ قطعه شامل ۲۴۶۵۱۲. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۲ - ۹:۴۳
Background image

ثبت ۲۲۸۵۳۴ جریب زمین دولتی در ولایت هرات

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۲۲۸۵۳۴ جریب زمین دولتی را در ولایت هرات سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۱۳۹ قطعه شامل ۲۱۶۳۳۴ جریب. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ - ۱۰:۱۶
Background image

ثبت ۲۷۰۴۵۱ جریب زمین دولتی در ولایت بلخ

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۲۷۰۴۵۱ جریب زمین دولتی را در ولایت بلخ سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۱۵۲ قطعه شامل ۲۶۳۷۹۰ جریب. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ - ۱۰:۳
Background image

ثبت ۲۰۹۵۸۲ جریب زمین دولتی در ولایت کندز

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۲۰۹۵۸۲ جریب زمین دولتی را در ولایت کندز سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۲۹۲ قطعه شامل ۱۹۷۲۷۲ جریب. . .

شنبه ۱۳۹۹/۲/۲۰ - ۹:۲۸
Background image

ثبت ۶۰۸۹۰ جریب زمین دولتی در ولایت کاپیسا

وزارت شهرسازی و اراضی به سلسله تداوم روند ثبت زمین دولتی در کشور، موازی ۶۰۸۹۰ جریب زمین دولتی را در ولایت کاپیسا سروی و ثبت نموده است. 

زمین ثبت شده مجموعاً در ۴۵۰ قطعه شامل ۵۶۴۴۷ جریب. . .

Pagination