اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تست خاک ساحه کمپلکس اداری اداره اراضی

M_admin
کابل

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه تست خاک ساحه کمپلکس اداری اداره اراضی دارای کود شماره MUDH/1397/W-251 را به شرکت خدمات انجنیری تکبنا دارای جواز نمبر  D-03-380به قیمت مجموعی مبلغ ۱,۱۹۷,۰۵۰.۰۰ افغانی (یک میلیون و یکصدو نود هفت هزار و پنجاه افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت شهر سازی و مسکن واقع مکروریان سوم، مقابل مطبعه آزادی، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Documents

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تست خاک ساحه کمپلکس اداری اداره اراضی

More tenders

Thu, Jan 16 2020 9:54 AM Kabul
Background image

Consultancy Services for Design of Afghan Currency & Stock Exchange Market

Request for expression of interest

 

Procuring Entity

National Procurement Authority (NPA) on behalf of   Ministry of Urban Development & Lands

. . .
Thu, Nov 28 2019 9:39 AM kabul
Background image

Hiring of consulting services firm for Urban Planning and Urban Design Curriculum Development

 

Invitation for REOI

IDA Grant No.: TF0A3425

Project ID No.: AFG/490310

 Ref: MUDL/UDSP/C-3/CS-29/CQS

 

Procurement Entity

Urban Development Support . . .

Back to tenders