منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۳۳ تخار
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب  ۶ صنفی دره لنگ پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار و ملحقات آن

به دینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می شود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار مکتب  ۶ صنفی دره لنگ پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار و ملحقات آن دارای کود شماره MUDL/1398/W-414 را به شرکت ساختمانی آریانا امید و شرکت ساختمانی سرک سازی وتهیه مواد ساختمانی پیمان آبادی  (Jv)دارای جواز نمبر  D-77537/D-05-54 به قیمت مجموعی مبلغ . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۲۸ بلخ
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی نوشهر توغی ولسوالی چمتال ولایت بلخ

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا  پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی نوشهر توغی ولسوالی . . .

RecentShow all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۳۳ تخار
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب  ۶ صنفی دره لنگ پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار و ملحقات آن

به دینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می شود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار مکتب  ۶ صنفی دره لنگ پیانی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۲۸ بلخ
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی نوشهر توغی ولسوالی چمتال ولایت بلخ

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا  پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی نوشهر توغی ولسوالی . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۱:۰ میدان وردک
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار کلینیک BHC قریه زینانخیل ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک

بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد اعمار کلینیک BHC قریه زینانخیل ولسوالی سید . . .

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ - ۱۰:۴۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مسجد ۱۰۰۰ نفری چاری آباد ولسوالی چهاردره ولایت کندز و ملحقات آن   

به دینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده می شود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد پروژه اعمار مسجد ۱۰۰۰ نفری چاری آباد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۸ - ۹:۲۴

اطلاعیه به کرایه سپردن یک تعداد از جایداد های دولتی

قرار است یکتعداد جایداد های دولتی ذیل در مرکز، طوری جداگانه از طریق مزایده برای مدت پنج سال مطابق طرزالعمل استفاده موثر زمین و املاک دولتی به کرایه سپرده شود .

۱- یکباب کانتین به مساحت . . .