همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۷:۳۱ میدان وردک
Background image

پروژه دیوار استنادی مکتب ۱۲ صنفی سرچشمه جلریز ولایت میدان وردک

عنوان پروژه:  پروژه دیوار استنادی مکتب 12 صنفی سرچشمه جلریز ولایت میدان وردک

 شماره داوطلبی:  537MUDL/1399/W-

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۷:۲۸ تخار
Background image

اعمار یک باب مسجد واقع مرکز شهر ولسوالی کلفگان ولایت تخار

عنوان پروژه:  اعمار یک باب مسجد واقع مرکز شهر ولسوالی کلفگان ولایت تخار

شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-379

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۷:۲۶ پروان
Background image

اعمار یک باب مسجد بنام شهید سراج الدین در قریه تتمدره علیا ولایت پروان

عنوان پروژه:  اعمار یک باب مسجد بنام شهید سراج الدین در قریه تتمدره علیا ولایت پروان

 شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-350

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۷:۲۳ نورستان
Background image

اعمار مسجد جامع در مرکز ولایت نورستان

عنوان پروژه:  اعمار مسجد جامع در مرکز ولایت نورستان

 شماره داوطلبی: 139 MUDL/1399/W-

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار مسجد . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۷:۱۵ غزنی
Background image

اعمار لیسه سلطان محمد قریه سید خیلی ولسوالی اجرستان ولایت غزنی

عنوان پروژه:  اعمار لیسه سلطان محمد قریه سید خیلی ولسوالی اجرستان ولایت غزنی

 شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-327

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۶:۳۷ پروان
Background image

اعمار مسجد جامع معتک ولسوالی جبل السراج ولایت پروان

عنوان پروژه:  اعمار مسجد جامع معتک ولسوالی جبل السراج ولایت پروان

شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-352

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۶:۳۲ غزنی
Background image

اعمار تعمیر لیسه ۳۰ صنفی داود زیرک ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

عنوان پروژه:  اعمار تعمیر لیسه ۳۰ صنفی داود زیرک ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

 شماره داوطلبی:  MUDL/1399/W-415

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۶:۱۵ دایکندی
Background image

اعمار تعمیر کلینیک BHC بنام چوپان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

عنوان پروژه:  اعمار تعمیر کلینیک BHC بنام چوپان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی 

 شماره داوطلبی:  013MUDL/1399/W-

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۹ - ۱۵:۱۳ پروان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مسحد جامع محکمه بشکل دو منزله در مرکز ولایت پروان

بدینوسیله به تاسی از فقره ۱ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا قرارداد، پروژه اعمار مسحد جامع محکمه بشکل دو منزله . . .

Pagination