همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۱:۲۵ ارزگان
Background image

اعمار یک محراب مسجد جامع واقع بازار ترینکوت مرکز ولایت ارزگان و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-046

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک محراب مسجد جامع واقع بازار ترینکوت مرکز . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۱:۱۶ کاپیسا
Background image

اعمار یک باب کلینیک صحت حیوانی در ساحه کره تاز ولایت کاپیسا

شماره دعوت به داوطلبی : MUDL/1398/W-128

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک باب کلینیک صحت حیوانی در ساحه کره تاز ولایت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۱:۲ کابل
Background image

اعمار مکتب ۶  صنفی لیسه چکری ولسوالی خاک جبار ولایت کابل و ملحقات آن  

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-074

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مکتب ۶  صنفی لیسه چکری ولسوالی خاک جبار ولایت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۰:۵۲ کابل
Background image

اعمار مسجد کوچه کمندو    

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-181

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار مسجد کوچه کمندو اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۰:۳۸ بلخ
Background image

اعمار مسجد جامع در مرکز اقکبرک ولسوالی کشنده ولایت بلخ

شماره دعوت به داوطلبی : MUDL/1398/W-007

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مسجد جامع در مرکز اقکبرک ولسوالی کشنده ولایت . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۰:۲۳ کابل
Background image

اعمار دیوار احاطه و صنوف  درسی  برای لیسه محمد یعقوب شهید ولسوالی استالف ولایت کابل و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-073

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار دیوار احاطه و صنوف  درسی  برای لیسه محمد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۰:۱ لوگر
Background image

اعمار تعمیر مسجد  ۵۰۰ نفری شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه  ولایت لوگر و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-044

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر مسجد  ۵۰۰ نفری شهرک اصحاب بابا ولسوالی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۹:۵۴ کابل
Background image

اعمار مکتب ۶ صنفی متوسطه ملنگ ولسوالی خاک جبار ولایت کابل و ملحقات آن

 شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-409

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی متوسطه ملنگ ولسوالی خاک جبار . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۹:۴۲ بلخ
Background image

اعمار مکتب ۶ صنفی در قریه امکی ولسوالی بلخ ولایت بلخ و ملحقات آن

 شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-139

وزارت شهر سازی و اراضی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار مکتب ۶ صنفی در قریه امکی ولسوالی بلخ ولایت . . .

Pagination