همه داوطلبی ها

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۴۵ پکتیا
Background image

اعمار مکتب ۲۲ صنفی حضرت علی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1398/W-015

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار مکتب ۲۲ صنفی حضرت علی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۳۴ تخار
Background image

اعمار استیدیوم ورزشی در ولایت تخار و ملحقات آن

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-223

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی پروژه اعماراستیدیوم ورزشی  در ولایت تخار و ملحقات آن . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳ - ۹:۱۱ کابل
Background image

اعمار تعمیر کلینیک (CHC) مرکز خالداری اوریاخیل ولسوالی پغمان ولایت کابل            

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-216

ولسوالی پغمان ولایت کابل اشتراک نموده وسافت شرطنامه مربوط را به طور رایگان از ریاست تدارکات، وزارت شهرسازی و اراضی  به دست آورده، آفر های خویش . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۱:۴۴ کابل
Background image

حفر چاه های تحقیقاتی شکر دره

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-001

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی حفر چاه های تحقیقاتی شکر دره اشتراک نموده وسافت شرطنامه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۱:۳۳ ننگرهار
Background image

حفر چاه های تحقیقاتی - ننگرهار

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-153

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمــاید، تا در پروســـه داوطلبی حفر چاه های تحقیقاتی – ننگرهار اشتراک نموده وسافت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۱:۲۴
Background image

مسجد جامع عبدالله بن مسعود در قریه کل ولسوالی گذره ولایت هرات           

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/W-253

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی مسجد جامع عبدالله بن مسعود در قریه کل ولسوالی گذره ولایت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۰:۲۲ غور
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار تعمیر مکتب ۶ صنفی خارزریهای ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور  با ملحقات آن  

بدینوسیله به تاسی از فقره(۲)  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم داوطلبان رسانیده میشود که وزارت شهر سازی و اراضی در نظر دارد تا پروژه اعمار تعمیر مکتب ۶ صنفی خارزریهای ولسوالی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۱۰:۳ کابل
Background image

تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سال مالی ۱۳۹۹

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/G-001

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول برای سال مالی ۱۳۹۹  اشتراک . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱ - ۹:۵۲ کابل
Background image

تهیه و تدارک قرطاسیه باب و مواد چاپی

شماره دعوتنامه داوطلبی : MUDL/1399/G-017

وزارت شهر سازی و اراضی ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه باب ومواد چاپی اشتراک نموده وکاپی . . .

Pagination