سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با والی کاپیسا دیدار کرد

A_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۱ - ۱۰:۶
کاپیسا

محترم محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با محترم عبدالطیف مراد والی کاپیسا در دفتر کارش دیدار کرد و راجع به چگونگی اعمار کمپلکس اداری و مهمانخانه ولایت، دیوار احاطه تعمیر ولایت و پلان ستراتیژیک ولسوالی حصه اول کوهستان بحث و تبادل نظر نمودند.

ابتدا، محترم عبدالطیف مراد والی کاپیسا از حسن توجه وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص آغاز روند تطبیق پروژه های ساختمانی ابراز امتنان نمود و پیشنهادات مشخص خویشرا پیرامون آغاز و تسریع امور ساختمانی مهمانخانه مقام ولایت، کمپلکس اداری، دیوار احاطه تعمیر ولایت، نهایی ساختن پلان ستراتیژیک ولسوالی حصه اول کوهستان و توزیع نمرات رهایشی شهرک محمود راقی ارائه نمود.

متعاقباً، محترم محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با ابراز تشکر از همکاری های همه جانبه والی کاپیسا در خصوص زمینه سازی برای تحقق پروژه های ساختمانی، به ریاست عمومی برنامه ریزی شهری وظیفه سپرد تا پلان ستراتیژیک ولسوالی حصه اول کوهستان را هرچه زودتر نهایی و غرض منظوری آماده نماید.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به ریاست تدارکات هدایت داد تا امور ساختمانی کمپلکس اداری و دیوار احاطه تعمیر ولایت را سرعت بخشیده و موانع فرا راه این دو پروژه را در همکاری با شرکت قرار دادی و مقام ولایت مرفوع سازد. همچنان به ریاست تدارکات و برنامه تحکیم ثبات هدایت داده شد تا کار ساختمانی مهماخانه ولایت را آغاز و امور ساختمانی این پروژه را تسریع نمایند.

به همین ترتیب، محترم محمد جواد پیکار از والی کاپیسا خواست تا موضوع انتقال ۱۷ جریب زمین ساحه مهمانخانه را طی یک پیشنهاد به وزارت شهرسازی و اراضی راجع و این وزارت موضوع انتقال زمین را به کابینه ارائه و طبقاً زمین مورد نیاز را مطابق فیصله جلسه کابینه در اختیار آن ولایت قرار خواهد داد.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص توزیع نمرات رهایشی شهرک محمود راقی افزود که این کار باید طبق یک طرزالعمل واضح صورت گیرد و از والی خواست تا در هماهنگی با اداره ارگان های محلی نمرات رهایشی شهرک متذکره را در روشنایی طرزالعمل به مستحقین توزیع نماید.

در اخیر هر دو جانب بر تقویت سطح همکاری و هماهنگی و تسریع امور ساختمانی پروژه ها تاکید ورزیدند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۳:۳۸
Background image

روند تثبیت حق مالکیت جایداد های مسیر برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت دوشی – بامیان در بغلان تکمیل گردید

وزارت شهرسازی و اراضی با تثبیت حق مالکیت محل نصب ۱۴۴ پایه‌ برق در بغلان؛ زمینه لازم نصب پایه ها و لین کشی پروژه برق وارداتی ۲۲۰ کیلوولت دوشی – بامیان را در مربوطات این ولایت فراهم ساخت.. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۳:۳۷
Background image

کار تثبیت حق مالکیت و ارزشیابی جایداد های مسیر برق وارداتی  ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان در مربوطات ولایت پروان تکمیل شد

بر اساس گزارش ریاست انسجام امور پروژه‌های عام‌المنفعه وزارت شهرسازی و اراضی؛ با اتمام کار تثبیت حق مالکیت و ارزشیابی ۱۷۵ محل نصب پایه های برق در پروان؛ روند انتقال برق از مسیراین ولایت. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۱۳:۳۳
Background image

بیش از ۶۰ درصد کار تثبیت حق مالکیت جایدادهای مسیر برق وارداتی ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان در خط شبرغان – دشت الوان تکمیل شد

براساس گزارش ریاست انسجام امور پروژه‌های عام‌المنفعه وزارت شهرسازی و اراضی، با تکمیل کار تثبیت حق مالکیت و ارزش یابی  ۶۵ درصد  جایداد های مسیر لین انتقالی برق  ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان در. . .

برگشت به اخبار