سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با والی کاپیسا دیدار کرد

A_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۱ - ۱۰:۶
کاپیسا

محترم محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با محترم عبدالطیف مراد والی کاپیسا در دفتر کارش دیدار کرد و راجع به چگونگی اعمار کمپلکس اداری و مهمانخانه ولایت، دیوار احاطه تعمیر ولایت و پلان ستراتیژیک ولسوالی حصه اول کوهستان بحث و تبادل نظر نمودند.

ابتدا، محترم عبدالطیف مراد والی کاپیسا از حسن توجه وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص آغاز روند تطبیق پروژه های ساختمانی ابراز امتنان نمود و پیشنهادات مشخص خویشرا پیرامون آغاز و تسریع امور ساختمانی مهمانخانه مقام ولایت، کمپلکس اداری، دیوار احاطه تعمیر ولایت، نهایی ساختن پلان ستراتیژیک ولسوالی حصه اول کوهستان و توزیع نمرات رهایشی شهرک محمود راقی ارائه نمود.

متعاقباً، محترم محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با ابراز تشکر از همکاری های همه جانبه والی کاپیسا در خصوص زمینه سازی برای تحقق پروژه های ساختمانی، به ریاست عمومی برنامه ریزی شهری وظیفه سپرد تا پلان ستراتیژیک ولسوالی حصه اول کوهستان را هرچه زودتر نهایی و غرض منظوری آماده نماید.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به ریاست تدارکات هدایت داد تا امور ساختمانی کمپلکس اداری و دیوار احاطه تعمیر ولایت را سرعت بخشیده و موانع فرا راه این دو پروژه را در همکاری با شرکت قرار دادی و مقام ولایت مرفوع سازد. همچنان به ریاست تدارکات و برنامه تحکیم ثبات هدایت داده شد تا کار ساختمانی مهماخانه ولایت را آغاز و امور ساختمانی این پروژه را تسریع نمایند.

به همین ترتیب، محترم محمد جواد پیکار از والی کاپیسا خواست تا موضوع انتقال ۱۷ جریب زمین ساحه مهمانخانه را طی یک پیشنهاد به وزارت شهرسازی و اراضی راجع و این وزارت موضوع انتقال زمین را به کابینه ارائه و طبقاً زمین مورد نیاز را مطابق فیصله جلسه کابینه در اختیار آن ولایت قرار خواهد داد.

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص توزیع نمرات رهایشی شهرک محمود راقی افزود که این کار باید طبق یک طرزالعمل واضح صورت گیرد و از والی خواست تا در هماهنگی با اداره ارگان های محلی نمرات رهایشی شهرک متذکره را در روشنایی طرزالعمل به مستحقین توزیع نماید.

در اخیر هر دو جانب بر تقویت سطح همکاری و هماهنگی و تسریع امور ساختمانی پروژه ها تاکید ورزیدند.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۴:۵۸
Background image

سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی با رئیس اجراییوی شرکت تطبیق کننده پروژه تاپی دیدار کرد

محترم محمود کرزی سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی در دیدار با آقای محمد مایرت امانوف رئیس اجراییوی شرکت تطبیق کننده پروژه تاپی (TPCL)، آقای خواجه ایوزوف سفیر ترکمنستان در کابل و هیئت همراه؛. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۸:۴۸
Background image

کار اعمار تعمیر کمپلکس اداری ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بلخ پایان یافت

وزارت شهرسازی و اراضی کار ساختمانی مجتمع اداری ریاست مهاجرین و عودت کننده گان ولایت بلخ را تکمیل و به بهره برداری سپرد.

این کمپلکس در مساحت ۸۰۱ متر مربع زمین در سه منزل در برگیرنده ۱۵. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۸:۴۶
Background image

۶۶۳۵۵ جریب علفچر در ولایت خوست ثبت شد

وزارت شهرسازی و اراضی در ادامه تطبیق روند سروی، علامه گذاری و ثبت علفچرها در کشور؛ ۶۶۳۵۵ جریب علفچر را در مربوطات ولسوالی تنی ولایت خوست ثبت نموده است.

در جریان یک سال اخیر، وزارت. . .

برگشت به اخبار