ساختمانی

mudl_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۴:۴۶
وظایف وزارت شهرسازی

طی سه سال اخیر وزارت شهرسازی و اراضی کار تطبیق ۷۹۰ پروژه ساختمانی و زیربنایی را در سراسر کشور آغاز کرده که از میان این رقم، ۷۲ پروژه ساختمانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است، به تعداد ۲۴۷ پروژه در حال تطبیق بوده، ۱۸۳ پروژه در مراحل تدارکاتی قرار داشته، ۱۰۴ پروژه در مرحله طرح و دیزاین و همچنان به تعداد ۸۹  پروژه ساختمانی دیگر تحت سروی می باشد.

این پروژه ها شامل اعمار و باسازی مساجد، مکاتب و پوهنتون ها، کمپلکس های اداری وزارت خانه ها، تعمیر اداری ولایات و ولسوالی ها، میادین ورزشی، و پروژه های زراعتی و صنعتی می باشد.